+ Percaya hari kiamat sudah dekat, belasan warga Ponorogo ramai-ramai menjual harta benda untuk bekal pindah ke Malang.

- Kalau benar terjadi, Malang juga masuk wilayah terdampak kiamat.